Anne Baba Tutumları Çocuğu Nasıl Etkiler?

Yorumlar · 941 Görüntüler

Çocuklar çoğunlukla doğumlarından ileri yaşlarına değin anneleriyle vakit geçirirler.

Çocuklar çoğunlukla doğumlarından ileri yaşlarına değin anneleriyle vakit geçirirler. Anne bebek ilişkisi çoğunlukla bu noktada belirleyici bir etkendir. Babalarını daha az gören kimi çocuklarda duyulan özlemden mütevellit baba sevgisi ağır basabilmektedir. Özellikle bu konuda kız çocuklarının üstün çoğunluğu dikkat çekilir.  

Anneler çocukları üzerinde daha fazla yaptırım gücüne sahip olabilir ve bu da çocukların birçok açıdan annelerini görüp incelemelerine sebebiyet vermektedir. Gün içerisinde en çok anneleriyle iletişim halinde olan çocuklar onu taklit etmeye başlar. Çocukların vakitlerini hangi bireylerle geçiriyorsa onu taklit etmesi kaçınılmazdır. Bu yüzden annenin sergilediği davranışlar bilinçaltında yerleşir ve zamanla çocuğun da yaşının ilerlemesiyle daha yoğun bir biçimde meydana çıkar. 

İleri Yaşlarda Çocukların Dünyasında Anne Baba Rolü

Zamanla olgunlaşan çocuklarda birçok açıdan anne ve babanın kopyalarına rastlanır. Yapılan deneyler gösteriyor ki çoğu kişinin seçimlerinde, kurduğu yaşam tarzında, beklentilerinde veya hayal kırıklıklarında anne ve babalarının onlara karşı sergilediği tutumların izleri vardır. Bireyler hiçbir şekilde toplumdan soyut büyüyemezler ve toplumun birer parçası olan anne ve babalar da bu çoğunluğun onlara dayattığı bazı davranışları çocukları üzerinde göstermeye meyillidirler. Fakat bilinmesi gereken bir doğru vardır ki; her insan ayrı bir şahsiyete sahiptir ve kendi seçimlerinde daha özgür davranabilmelidir. Birbirinin kopyası bireyler yetiştirmek demek farklılığın zenginlik olduğu bir dünyada birey klonlamaya tezahür eder.

 

 

Anne Baba Tutumları Nasıl Olmalıdır?

Çocukların seçimlerine/tercihlerine saygı gösterilmelidir. Kendilerini bir birey olarak toplumda kabul ettirmeye çalışan çocuklar genellikle anne ve babalarından gördükleri tutumları sergilerler. Yapılan her hatada doğru yolun gösterildiği çocuklar ebeveynleri tarafından ket vurulan biri haline dönüşüp ileride karşılaşabileceği herhangi bir güçlükte başkalarına muhtaç hissetmek zorunda kalacaktır. Sorunu çözmektense çocuklara çözüm yolları sunulmalı ve tercihi kendisine bırakmak en doğrusu olacaktır.

Ebeveynlerin istedikleri hayatları yaşayan çocuklar, zamanla mutsuz bir bireye dönüşecektir ve bu da topluma yansıyan bir problem haline gelecektir. Mümkün mertebe kendine vakit ayırmasına izin vermek, kendisinin önemsendiğini düşüneceği bazı soruları direkt olarak ona yöneltmek, verdiği cevapların değerlendirmeye alındığına şahit olmasını sağlamak özgüveni yüksek bir birey yetiştirme hususunda yüksek oranda yardımcı olacaktır. İlgi odağı olmak isteyen çocuklar karşısında ise fazla kuralcı ve tutucu bir tavır sergilemek çocuğun potasiyelinden çalmak demek olacaktır. Kendilerini daha iyi ifade edebilecek bireyler yetiştirmenin yolu çocuğa verilen önemi yeterli seviyede ve kalitede ona göstermektir.

 

Yorumlar