Gebelik Stresi Bebekte Kolik Yapıyor

Yorumlar · 1476 Görüntüler

Günümüzde Çok Sık Rastlanan Kavram: Kolik

"Kolik" artık yeni bebek sahibi olan ailelerin aşina olduğu ve günümüz literatüründe çocuk sahibi olunmasa bile sıklıkla karşılaşılan bir kavram. Öyle ki tıp literatüründe bile bir hastalık türü olarak yerini almış durumda. 

Peki Kolik Nedir?

Kolik, üç haftadan fazla, haftada en az üç gün, günde üç saati aşan huzursuzluk ve geçmeyen ağlama nöbet­leri olarak tanımlanmaktadır. Doğumu takip eden ilk üç ayda çok sık rastlanan bir durum olan kolik rahatsızlığı, bebeklerin % 5-25’inde görülmektedir. Genellikle doğumdan sonra ikinci-üçüncü haftalarda başlayıp, altıncı-sekizinci haftalarda artmakta ve üçüncü-dördüncü aylarda çoğunlukla kendiliğinden düzelmektedir. 

Belirtileri Nelerdir?

Eğer yeni doğmuş bebeğiniz;

- Sebepsiz yere birden başlayan ve uzun süren ağlama nöbetleri yaşıyorsa,

- Ağlarken bacaklarını karnına doğru çekiyorsa,

- Ellerini sıkıyor ve yüzü kızarıyorsa,

- Bu anlarda bebeğe sirayet eden bir gerginlik ve huysuzluk varsa,

- Gaz çıkarıyor ve karnında şişkinlik oluşuyorsa, 

muhtemelen bir kolik vakasıyla karşı karşıyasınız demektir. 

Kolik ağla­maları normal ağlamalardan farklıdır ve eğer bebek sakinleştirilemez ise ağlama hali saatlerce sürebilir. Ağlama nöbetleri genelde öğleden sonra veya akşam saatlerinde yaşanır. Genellikle kolik ağlaması her gün tekrarlar ancak bazen bir gece ara verdiği görülür.

Nedenleri Nelerdir?

Kolik teşhisi tıp literatüründe yerini almış olmakla birlikte bu teşhisin altında yatan nedenler hususunda henüz bir fikir birliğine varılmamıştır. Tespit edilip kolik nedeni olarak değerlendirilen pek çok unsur bulunmasına rağmen bunların hiçbirisi tıbben kanıtlanmış durumda değildir.

Kimi bilim insanlarına göre kolik; barsakların henüz tam olarak gelişmemiş olması, barsak hareket azlığı, bazı besinlere karşı aşırı hassasiyet ve alerji, formula mama intoleransı ve yaygın gaz oluşumu gibi nedenlere dayandırılmıştır. 

Gebelik Stresi ve Kolik

Son yıllarda yapılan çalışmalar ise anne bebek cephesinde gebelikte yaşanan olayların, bebek üzerinde de kolik oluşumu hususunda etki oluşturduğu konusunda tezlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Öyle ki yapılan çalışmalar neticesinde edinilen bulgular, gebelik sırasında yaşanan stres halinin bebeğin yaşayacağı kolik riskini üç kat arttırdığı bilgisini vermektedir.

Bunun sebebi olarak da bebeklerin nörolojik sistemlerinin yeterince gelişmemiş olması gösterilmektedir. Anne stres yaşadığı zaman vücudunda oluşan kasılmalar anne rahminde bulunan bebeğe de olumsuz yansımaktadır. Hatta kronik stres halinde salgılanan adrenalin seviyesindeki artışın bebeğin kanlanmasını azalttığı ve bu durumda bebekte gelişim geriliğinin bile yaşanabileceğinin altı çizilmektedir.

Ne yapmalı?

Bu yönde yapılan pek çok tıbbi tesbitin bulunduğu göz önüne alındığında annenin sakin ve huzurlu bir hamilelik geçirmesinin bebeğin sağlığı açısından son derece önem teşkil ettiği görülmektedir. Anne hamilelik sürecini gergin bir ortamda geçirmekten kaçınmalı, hamileliğin anneye aşıladığı pozitif hormonları da göz ardı etmeyecek şekilde azami seviyede mutlu ve huzurlu bir şekilde bebeğine kavuşacağı günlerin hayalini kurmalıdır.

 

Yorumlar