Çocuklar Hangi Yaşlarda Nelerden Korkarlar

Bu makalemizde sizlere çocukların hangi yaşta nelerden korktukları ile ilgili bilgilendirme yapacağız.

Korku var olan veya olması ihtimal dahilindeki tehlikelere karşı insanların göstermiş olduğu ruhsal ve psikolojik bir reaksiyondur. Korku duyulan şeyler, bebeklikten başlayarak hayatımızın sonuna kadar değişim göstererek devam eder. Kimi zaman yüksek bir ses gibi fiziki olan korku sebebi kimi zaman cadılar, hayaletler gibi hayal dünyasının ürünleri olarak çocukların kabusu olabilirler. Korkuların yaratacağı psikolojik travmaları hafif bir şeklide atlatmak, anne bebek arasındaki güven ilişkisi ile mümkündür. Bebeklikte sağlam atılan bu temel, çocukluk evresinde annesinin her an yanında olduğunu bilmesi ile çocuğun korkularla daha sağlam baş etmesini sağlayacaktır.

0 – 2 Yaş Arasındaki Korkular

Bu yaş aralığında bebekler daha çok yüksek seslerden, tanımadığı kişilerin kendilerine yaklaşmalarından, karanlıkta kalmaktan ve ebeveynlerinden ayrılmaktan korkarlar. Bu korkularla baş etmek için bebeğimizi olağanca yüksek seslerin olduğu ortamlardan uzak tutmalı ve karanlık ortamlarda tek başına bırakmamalıyız. Uyuduğu zaman odasına hafif bir ışık girecek şekilde aydınlatmayı yapmalıyız. Bebeğimizin tanımadığı kişiler ortama girdiğinde, öncelikle yumuşak bir ses tonuyla bebeğe yavaş yavaş yaklaşmaları sağlanarak bu korku bertaraf edilebilir.

3 Yaş Korkuları

Bu yaşta çocuklar artık sese dayalı işitsel öğelerden çok hayvan, hemşire, anne-babanın uyurken yanından ayrılması, evdeki malzemelerin yerinin değiştirilmesi gibi görsel öğelerden korkmaya başlar. Köpek havlamaları, rüzgarlı bir havada oynayan yapraklar, üzerine doğru gelen bir hayvan korkmasına sebep olabilir. Bu korkuları atlatmak için çocuğa müdahale etmekten ziyade korktuğu şeylerle zaman geçirmesini sağlamak, aslında onların korkulacak şeyler olmadığını göstermek için en iyi yoldur.

 

4 Yaş Korkuları

Bu yaşta önceki yaşlar gibi anneden ayrılma, karanlık, gürültüler, özellikle yabani hayvanlardan korkma söz konusudur.

5 Yaş Korkuları

Çocuklar bu yaşa geldiğinde önceki korkularına ek olarak, kendi vücutlarıyla ilgili fiziki olan düşme yaralanma gibi korkuları da edineceklerdir. Karanlık, anneden ayrılma, özellikle böcekleri içerisine alan hayvanlardan korkma bu yaşta da devam edecektir.

6 Yaş Korkuları

Korku seviyesinin en yükseklere çıktığı yaş dersek yanlış olmaz sanırım. Çocuklar bu yaşta hayal dünyasındaki kahramanlar dışında kötü karakterlerinde varlığını anlayacaktır. Kendisini Pamuk Prenses’ in yerine koyan çocuk cadının her an kendisine de bir kötülük yapabileceği korkusuna kapılabilir. Cadı, hayalet, öcü, canavar, yatağın altında birinin olabileceği korkusu, anne – babayı evde bulamama korkusu, ateş, şimşek, fırtına, böceklerin başı çektiği hayvan korkusu bu yaşta en çok rastlanılan korku türleridir.

7 Yaş Korkuları

Bu yaşta korkular biraz daha detaylanmaya başlamıştır. Karanlık, ani sesler, evde tek kalmak, tavan arasından gelen sesler, gölgelerin oluşturduğu şekilleri hayalete benzetmek, okuduklarından veya izlediklerinden sonra gece aklına gelen şeyler korku duymasına sebep olabilir. En ufak tıkırtıyı hırsız sanmakta bu yaşlarda başlayan bir korkudur.

8-9 Yaş Korkuları

Artık korkular azalmış ve daha gerçekçi hal almıştır. Derslerde başarısız olmak, arkadaşlarınca kabul görmemek gibi kişisel endişeler boy gösterir.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir